januari 22, 2018 admin No comments exist

Till ett internt SPEAK möte har vi bjudit in projektledaren för ESBESIA och diskuterat kopplingar mellan SPEAK och ESBESIA. Tore Söderqvist som är med i båda projekten har en viktig roll för fortsatt utbyte mellan projekten. Projektledaren för ECOSIMP deltar tillsammans med några av SPEAKs deltagare i en arbetsprocess för att ta fram en gemensam…

januari 22, 2018 admin No comments exist

Boverket bjöd in SPEAK-gruppen till Boverket den 3 mars 2017. Vi presenterade SPEAK programmet och diskuterade preliminära resultat från bl.a. databasen (diagram över tillämpning av miljöbedömning för översiktsplaner, 2004-2014). Anette Johansson från Boverket är med i referensgruppen för SPEAK. Mötet koordineras från Boverket av enhetschef Sofie Adolfsson Jörby och det var en grupp på ca…

januari 22, 2018 admin No comments exist

Ett antal kortseminarium har ägt rum inom SPEAK programmet. Ett seminiarum ägde rum i anslutning till Naturvådsverkets pågående arbete om riksintressen. Inbjuden föreläsare var Tryggve Sigurdson från konsultbolaget Enetjärn Natur. Presentation hade titeln: Miljöbedömning av riksintresse Friluftsliv. Det handlade i korthet om att en miljöbedömning ska utföras för 190 områden som är nya eller väsentligt…

januari 22, 2018 admin No comments exist

På förfrågan från Egon Enocksson på Naturvårdsverket har SPEAK gruppen varit engagerad i att svara på frågor som kopplade till rapporteringen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av och effektiviteten hos direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB) Rapport om tillämpningen av och effektiviteten hos direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (artikel 12.3)….