Leveranser

Intressenter får tillgång till resultaten från forskningsprojektet genom:

 • Artiklar
 • Populärvetenskapliga publikationen (i Naturvårdsverkets rapportform)
 • Konferens paper
 • SPEAK Folder
 • SPEAK poster
 • SPEAK roll up
 • Film
 • SPEAK Konferensen
 • Workshops, (se respektive WP)
 • Genom examensarbeten kommer kommuner, länsstyrelser, konsulter, m.fl. i kontakt med SPEAK projektet.
 • Spridning i internationella nätverk som t.ex. IAIA.
 • Hemsida
 • Seminarier. Arrangeras för att kommunicera forskningsresultat med olika intressenter i kombination med workshops för att upprätta en dialog mellan forskare, praktiker och industrin. SPEAK har t.ex. deltagit och presenterat på Naturvårdsverkets forskningsdag 20 mars 2017 och 5 februari 2015.
 • Utbildning / Resultaten från forskningsprogrammet kommer att förmedlas till studenter i internationella och nationella kurser. Till exempel i planering, EIA och SEA vid KTH och SLU. På KTH finns en internationell EIA-kurs på masternivå och en internationell SEA-kurs har funnits sedan 2011. Flera av deltagarna i SPEAK deltar i dessa kurser som föreläsare eller gästföreläsare.
 • Genom respektive parts nätverk.
 • MKB-dagen som arrangeras av SLU.