Kortseminarium

januari 22, 2018 admin No comments exist

Ett antal kortseminarium har ägt rum inom SPEAK programmet.
Ett seminiarum ägde rum i anslutning till Naturvådsverkets pågående arbete om riksintressen.
Inbjuden föreläsare var Tryggve Sigurdson från konsultbolaget Enetjärn Natur. Presentation
hade titeln: Miljöbedömning av riksintresse Friluftsliv.
Det handlade i korthet om att en miljöbedömning ska utföras för 190 områden som är nya
eller väsentligt förändrade. Det här är första gången som utpekande områden av riksintresse
miljöbedöms. Detta sker på en övergripande nationell nivå. Miljöaspekterna har delats in i
fem temaområden: Biologisk mångfald, Hälsa och välfärd, Klimat, Utveckling och Landskap.
Den övergripande frågan som diskuterades var: Hur påverkar själva utpekandet av ett
riksintresse miljön? Diskussionen som följde är beskriven i minnesanteckningar från SPEAK
mötet den 21 juni 2016.

Ett exempel på ett annat kortseminarium ägde rum den 21 januari 2016 och behandlade
juridiken kring Miljöbedömningen av kalkstensbrottet Ojnare på Gotland. Det var advokat
Johan Öberg som berättade om sina erfarenheter kring de juridiska turerna i detta projekt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *