Kontakt med andra myndigheter

januari 22, 2018 admin No comments exist

Boverket bjöd in SPEAK-gruppen till Boverket den 3 mars 2017. Vi presenterade SPEAK
programmet och diskuterade preliminära resultat från bl.a. databasen (diagram över
tillämpning av miljöbedömning för översiktsplaner, 2004-2014). Anette Johansson från
Boverket är med i referensgruppen för SPEAK. Mötet koordineras från Boverket av
enhetschef Sofie Adolfsson Jörby och det var en grupp på ca 20 personer som deltog i
SPEAK aktiviteten.

Den 11 september 2017 presenterades SPEAK-projektet för Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Bakgrunden var en fördjupade studie som gjorts inom ramen för kartläggningen som utförts
inom SPEAK projektet. Ett examensarbete på master nivå (30 poäng, KTH) har utförts
kopplat till Länsstyrelsen i Västra Götaland och resultatet av det arbetet presenterades också
vid besöket den 11 september.

Flera deltagare från SPEAK-programmet har deltagit i den årliga konferensen Transportforum
som anordnas av VTI och som är Nordens största konferens för transportsektorn. Kontakt har
etablerats med Trafikverket som ett resultat av diskussionen kring SPEAK-programmet.

Deltagare från SPEAK-programmet har besökt Energimyndigheten och presenterat resultat
för bl.a. miljöbedömning och energiplaner. Efter det mötet har en ansökan skrivits till
Energimyndigheten för att göra en fördjupad studie. Ansökan har beviljats och en doktorand
är antagen till projektet. Projektet heter STEP Strengthen the Strategic Municipal Energy
Planning/Stärka den strategiska kommunala energiplaneringen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *