Inspel direkt i Naturvårdsverkets pågående arbete

januari 22, 2018 admin No comments exist

På förfrågan från Egon Enocksson på Naturvårdsverket har SPEAK gruppen varit engagerad i
att svara på frågor som kopplade till rapporteringen till Europaparlamentet och rådet om
tillämpningen av och effektiviteten hos direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB)
Rapport om tillämpningen av och effektiviteten hos direktiv 2001/42/EG om bedömning av
vissa planers och programs miljöpåverkan (artikel 12.3). Ett frågeformulär riktade sig till
experter på strategisk miljöbedömning i samtliga 28 medlemsstater och ligger till grund för en
rapport om tillämpningen av och effektiviteten hos SMB-direktivet (2001/42/EG), artikel
12.3. Arbetet utfördes i maj 2015.
På förfrågan från Ann Åkerskog på Naturvårdsverket så har SPEAK gruppen den 30 augusti
diskuterat den vägledning i miljöbedömning som håller på att tas fram på naturvårdsverket.
Ann Åkerskog presenterade det pågående arbetet om vägledningen och därefter lämnades
kommentarer och synpunkter från SPEAK-gruppen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *